iT邦幫忙

DAY 21
5

Microsoft Dynamics NAV ERP系統完全攻略系列 第 21

Microsoft Dynamics NAV - 工單管理...耗料

除非有龜派氣功, 能夠無中生有, 否則, 工單執行一定有耗原物料的情形. 問題是:

  1. 耗用那些原物料? 各耗用多少?
  2. 該不該耗用? 超耗或報癈的情形有多嚴重?
  3. 良率、得率如何?
    實際領料報表有兩張, 下圖畫紅線的兩張報表:
  • Prod. Order - Mat. Requisition Report

  • Prod. Order - Job Card Report

今天事太多, 容我抽空再補足其他內容


上一篇
Microsoft Dynamics NAV - 工單管理...工單的成本分析
下一篇
Microsoft Dynamics NAV - 工單管理..完工繳庫
系列文
Microsoft Dynamics NAV ERP系統完全攻略30

尚未有邦友留言

立即登入留言