iT邦幫忙

2019 iT 邦幫忙鐵人賽

DAY 26
1
自我挑戰組

歷史類RPG遊戲的長期發展與連結系列 第 26

遊戲中的多元民族的形象裝飾解析(五)

本篇將把對象移到《軒轅劍.鳳凌長空千載雲》的迦蘭多,這也是軒轅劍系列中,能夠對照上的多元民族,但迦蘭多自稱自己是來自身毒國,玩家霧颯颯的表示這是哪個地方啊?完全沒聽過,這也不能怪玩家,因為國文課和歷史課都只是帶過或不加以解釋,那筆者來引發讀者的回憶,假如有讀過「西域」、「張騫」、「班超」至三個關鍵字的人物和地名,還有點記憶,就可以用谷歌大神查一下,記憶就豁然開朗,據查在司馬遷《史記.大宛列傳》中有一段敘述:「大夏在大宛西南二千餘里媯水南。其俗土著,有城屋,與大宛同俗。無大(王)[君]長,往往城邑置小長。其兵弱,畏戰善賈市。及大月氏西徙,攻敗之,皆臣畜大夏。大夏民多,可百餘萬。其都曰藍市城,有市販賈諸物。其東南有身毒國。騫曰:「臣在大夏時,見邛竹杖蜀布。問曰:『安得此?』大夏國人曰:『吾賈人往市之身毒身毒在大夏東南可數千里。其俗土著,大與大夏同,而卑溼暑熱云。其人民乘象以戰。其國臨大水焉。』」司馬遷記錄到張騫通西域回來後的一些見聞,大致可以分抓到幾個重點,用白話說是身毒國人「很會做生意」、「國家靠近河邊」、「乘坐大象」以及「和平主義」,其實西漢當時對西域的認識有限,僅能透過物產了解跟益州(今四川)有貿易關係。

既然司馬遷據張騫說法,那身毒國並沒有國王,那遊戲中迦蘭多卻稱為身毒國王室的後裔,一說是大月氏的貴霜王朝,但身毒國很早就被大月氏給併吞,推測應該是個部落型態,或為附庸的貴族,稱為「翕侯」,至於貴霜國人長的如何?來看一張圖片:

以此類推,大致就可以了解當時身毒國人樣貌應該也是相差不遠,但若再比對迦蘭多身上的服飾,會有些不一樣,如果將迦蘭多所穿的裝飾和服飾,若從佛教創辦者釋迦摩尼佛的故事,應該可以比對的上,因為釋迦摩尼佛也是印度王子,名叫悉達多,用一張圖片呈現如下:

悉達多皮膚因為是亞利安人種,皮膚白,但身上的衣服可以做參考,最後再把迦蘭多的樣貌貼出,看遊戲設計者設計的原形思維,讓玩家體會一下來自印度的武林高手,是怎樣的樣貌:


上一篇
遊戲中的多元民族的形象裝飾解析(四)
下一篇
遊戲中的神獸的意象(一)
系列文
歷史類RPG遊戲的長期發展與連結30

尚未有邦友留言

立即登入留言